Odpady

Za období 2015 - 2019

RokKód odpaduKategoriePopisNázevMnožství [t]
2016020107O Odpady z lesnictví0,2
2018020304OBioodpad Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování0,4
2019020304OBioodpad Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování0,4
2015150101OPapír Papírové a lepenkové obaly28,5
2016150101OPapír Papírové a lepenkové obaly11,5
2017150101OPapír Papírové a lepenkové obaly2,9
2018150101OPapír Papírové a lepenkové obaly11,3
2019150101OPapír Papírové a lepenkové obaly349,8
2015150102OPlasty Plastové obaly2,9
2016150102OPlasty Plastové obaly4,8
2017150102OPlasty Plastové obaly3,1
2018150102OPlasty Plastové obaly11,9
2019150102OPlasty Plastové obaly18,7
2016150104O Kovové obaly21,2
2017150104O Kovové obaly143,6
2018150104O Kovové obaly262,9
2019150104O Kovové obaly424,4
2015150105ONápojové kartony Kompozitní obaly895,6
2016150105ONápojové kartony Kompozitní obaly938,3
2017150105ONápojové kartony Kompozitní obaly982,2
2018150105ONápojové kartony Kompozitní obaly1 003,2
2019150105ONápojové kartony Kompozitní obaly1 083,2
2015150106O Směsné obaly354,5
2016150106O Směsné obaly465,5
2017150106O Směsné obaly452,1
2018150106O Směsné obaly318,7
2016150107OČiré sklo Skleněné obaly2,7
2017150107OBarevné sklo Skleněné obaly2,2
2018150107OČiré sklo Skleněné obaly1,8
2018150107OBarevné sklo Skleněné obaly2,5
2019150107OBarevné sklo Skleněné obaly37,6
2016150110N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné0,2
2018150110N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné0,0
2019150110N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné0,0
2016150202N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami0,0
2019150202N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami0,1
2015160103O Pneumatiky280,2
2016160103O Pneumatiky270,1
2017160103O Pneumatiky309,3
2018160103O Pneumatiky260,2
2019160103O Pneumatiky267,3
2015170101OStavební odpad Beton28,1
2016170101OStavební odpad Beton19,5
2017170101OStavební odpad Beton61,8
2018170101OStavební odpad Beton490,7
2019170101OStavební odpad Beton678,8
2015170102OStavební odpad Cihly6 236,7
2016170102OStavební odpad Cihly6 196,0
2017170102OStavební odpad Cihly5 540,4
2018170102OStavební odpad Cihly4 374,4
2019170102OStavební odpad Cihly2 389,0
2015170107OStavební odpad Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0620 466,1
2016170107OStavební odpad Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0622 426,4
2017170107OStavební odpad Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0622 889,8
2018170107OStavební odpad Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0622 870,7
2019170107OStavební odpad Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0625 485,5
2015170201ODřevo Dřevo0,7
2016170201ODřevo Dřevo8,1
2017170201ODřevo Dřevo106,9
2018170201ODřevo Dřevo9,1
2019170201ODřevo Dřevo34,0
2018170302O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 0111,1
2019170302O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 014,1
2018170402O Hliník1,0
2019170402O Hliník0,7
2015170405OKovy Železo a ocel39,9
2016170405OKovy Železo a ocel24,1
2017170405OKovy Železo a ocel14,0
2018170405OKovy Železo a ocel12,1
2019170405OKovy Železo a ocel12,1
2015170407OKovy Směsné kovy25,3
2016170407OKovy Směsné kovy33,6
2017170407OKovy Směsné kovy35,1
2015170504OStavební odpad Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03719,9
2016170504OStavební odpad Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03866,8
2017170504OStavební odpad Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03290,8
2018170504OStavební odpad Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 0361,2
2019170504OStavební odpad Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03140,5
2016170605N Stavební materiály obsahující azbest0,1
2015170802O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 0132,0
2016170802O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 0170,1
2019170802O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 0110,9
2015170904OStavební odpad Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 039,5
2016170904OStavební odpad Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0315,3
2017170904OStavební odpad Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0362,2
2018170904OStavební odpad Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 032,6
2019170904OStavební odpad Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 031,5
2017180101OInjekční stříkačkyOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)0,1
2018180101O/NInjekční stříkačkyOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)0,2
2019180101O/NInjekční stříkačkyOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)0,4
2018180103N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce0,0
2019180103N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce0,1
2017180202N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce0,2
2018180202N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce0,2
2019180202N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce0,1
2015200101OPapír Papír a lepenka21 013,9
2016200101OPapír Papír a lepenka21 894,6
2017200101OPapír Papír a lepenka22 954,2
2018200101OPapír Papír a lepenka24 524,4
2019200101OPapír Papír a lepenka25 277,1
2015200102OČiré sklo Sklo4 445,7
2015200102OBarevné sklo Sklo11 870,2
2016200102OČiré sklo Sklo3 512,5
2016200102OBarevné sklo Sklo13 352,9
2017200102OČiré sklo Sklo3 554,4
2017200102OBarevné sklo Sklo13 256,5
2018200102OČiré sklo Sklo3 586,1
2018200102OBarevné sklo Sklo14 015,9
2019200102OČiré sklo Sklo3 528,6
2019200102OBarevné sklo Sklo15 111,3
2019200108O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven1,2
2017200110O Oděvy0,1
2015200111O Textilní materiály1,1
2016200111O Textilní materiály7,4
2017200111O Textilní materiály9,8
2018200111O Textilní materiály9,6
2019200111O Textilní materiály8,8
2015200113N Rozpouštědla52,3
2016200113N Rozpouštědla43,1
2017200113N Rozpouštědla44,5
2018200113N Rozpouštědla37,7
2019200113N Rozpouštědla53,9
2015200114N Kyseliny7,8
2016200114N Kyseliny9,8
2017200114N Kyseliny10,2
2018200114N Kyseliny10,8
2019200114N Kyseliny10,7
2015200115N Zásady4,9
2016200115N Zásady6,7
2017200115N Zásady6,3
2018200115N Zásady5,8
2019200115N Zásady5,6
2015200117N Fotochemikálie1,6
2016200117N Fotochemikálie3,1
2017200117N Fotochemikálie2,8
2018200117N Fotochemikálie2,1
2019200117N Fotochemikálie2,0
2015200119N Pesticidy1,6
2016200119N Pesticidy1,6
2017200119N Pesticidy1,8
2018200119N Pesticidy3,1
2019200119N Pesticidy3,0
2015200121N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť0,1
2016200121N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť0,2
2016200125O Jedlý olej a tuk0,7
2017200125O Jedlý olej a tuk7,0
2018200125O Jedlý olej a tuk9,5
2019200125O Jedlý olej a tuk11,9
2015200126N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2539,9
2016200126N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2538,7
2017200126N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2548,4
2018200126N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2526,1
2019200126N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 253,7
2015200127N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky319,9
2016200127N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky406,2
2017200127N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky405,6
2018200127N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky429,4
2019200127N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky454,9
2015200129N Detergenty obsahující nebezpečné látky23,5
2016200129N Detergenty obsahující nebezpečné látky34,2
2017200129N Detergenty obsahující nebezpečné látky37,7
2018200129N Detergenty obsahující nebezpečné látky27,2
2019200129N Detergenty obsahující nebezpečné látky34,1
2015200132N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3188,0
2016200132N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3196,3
2017200132N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31110,3
2018200132N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31177,3
2019200132N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31151,1
2015200133N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie0,4
2016200133N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie1,4
2017200133N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie0,6
2018200133N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie0,4
2017200135N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 230,9
2016200136O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 350,0
2017200136O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 358,5
2015200138ODřevo Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 3711 545,4
2016200138ODřevo Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 3712 412,0
2017200138ODřevo Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 3713 718,1
2018200138ODřevo Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 3714 186,8
2019200138ODřevo Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 3714 322,9
2015200139OPlasty Plasty11 970,6
2016200139OPlasty Plasty12 964,7
2017200139OPlasty Plasty14 011,5
2018200139OPlasty Plasty14 817,5
2019200139OPlasty Plasty15 806,1
2015200140OKovy Kovy1 092,9
2016200140OKovy Kovy1 747,5
2017200140OKovy Kovy1 833,3
2018200140OKovy Kovy1 891,0
2019200140OKovy Kovy2 058,1
2015200201OBioodpad Biologicky rozložitelný odpad7 784,0
2016200201OBioodpad Biologicky rozložitelný odpad11 831,1
2017200201OBioodpad Biologicky rozložitelný odpad12 542,2
2018200201OBioodpad Biologicky rozložitelný odpad11 717,3
2019200201OBioodpad Biologicky rozložitelný odpad12 386,1
2016200203O Jiný biologicky nerozložitelný odpad7,5
2017200203O Jiný biologicky nerozložitelný odpad2,0
2018200203O Jiný biologicky nerozložitelný odpad9,9
2015200301O Směsný komunální odpad252 573,1
2016200301O Směsný komunální odpad255 778,7
2017200301O Směsný komunální odpad258 087,2
2018200301O Směsný komunální odpad260 641,7
2019200301O Směsný komunální odpad261 298,9
2015200303O Uliční smetky20 515,1
2016200303O Uliční smetky19 755,2
2017200303O Uliční smetky18 875,5
2018200303O Uliční smetky12 286,7
2019200303O Uliční smetky11 985,0
2015200307O Objemný odpad35 704,0
2016200307O Objemný odpad38 165,1
2017200307O Objemný odpad39 892,9
2018200307O Objemný odpad44 704,6
2019200307O Objemný odpad47 438,6